• - جمعه 30 فروردين 1398
ردیفعنوانگروهدانلود فایل
21دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد-اهرم-ویرایش 3فرمها و آیین نامه های پژوهشی
22فرم پروپوزال گروه ارشد کامپیوتر-ویرایش 4فرمها و آیین نامه های پژوهشی
23فرم پروپوزال گروه ارشد مکانیک -ویرایش 4فرمها و آیین نامه های پژوهشی
24لیست مدارک مورد نیاز جهت جلسه دفاعفرمها و آیین نامه های پژوهشی
25مدارک مورد نیاز جلسه دفاعفرمها و آیین نامه های پژوهشی
26نمونه و ترتیب صفحات پایان نامه-اهرم- ویرایش 2فرمها و آیین نامه های پژوهشی
44فرم اعلام نمره سمینار کارشناسی ارشدفرمها و آیین نامه های پژوهشی
56مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان ارشدفرمها و آیین نامه های پژوهشی
57مراحل دفاعیه دانشجویان ارشدفرمها و آیین نامه های پژوهشی