• - يكشنبه 26 خرداد 1398
  وام بانک ملی ویژه دانشجویان برای اطلاع از شرایط وام و دریافت فرم این قسمت را کلیک نمایید
|     کد خبر:168     اخبار دانشگاه
    تعداد بازدید: 2742    
$0شرایط دریافت تسهیلات بانک ملی :$0$01-  مبلغ دریافتی تسهیلات مستقیم به حساب شهریه دانشجو واریز میگردد.$0$02-  تا تسویه حساب کامل از بانک ملی هیچ گونه مدرکی بهدانشجویان داده نمی شود.$0$03-  دانشجویان باید از بانک مربوطه نامه تسویه را تحویل صندوقداده تا مدرک موقت یا دائم دریافت نمایند.$0$04-  فرم(رضایت نامه دانشجو) پس از امضاء تحویل صندوق رفاه (آقایانبوی امور مالی) داده و سپس ایشان نام دانشجو را در لیست متقاضی قرا می دهد.فرمرضایت دانشجو در صندوق رفاه واحد جزء سوابق می ماند.$0$05-  وام فقط در مرکز استان پرداخت می گردد لذا دانشجویان همراهبا ضامن به بانک ملی مرکز استان مراجعه نمایند.$0$06-  تسهیلات با سود 14 درصد و با اقساط 5 ساله می باشد و مبلغتسهیلات به شرح ذیل می باشد.$0$01-مقطعکارشناسی 25 میلیون ريال $0$02-مقطعکارشناسی ارشد 50 میلیون ريال $0$0$07-  دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ، علاوه بر استفاده ازتسهیلات صندوق رفاه دانشجویان واحد ، از تسهیلات بانکی که به عنوان کمک هزینهشهریه تحصیلی دانشجویان بوده و به حساب واحد دانشگاهی مربوطه واریز می گردد ، میتوانند بهره مند گردند.$0$08-  کلیه مراحل تکمیل پرونده ، افتتاح حساب و ارائه تضمینمربوطه می بایست توسط دانشجوس واحد شرایط انجام پذیرد.$0$09-  دانشجویان ترم اول مشمول این وام نمی باشند.$0$010-دانشجویان زیر دراعطای این تسهیلات در اولویت می باشند.$0$0**متقاضیانی که نسبت به سایر دانشجویان دارای بیشترین میزان بدهی شهریه می باشند$0$0**دانشجویانیکه کمتر از 50% سنوات تحصیلی خود را سپری کرده باشند.$0$0نسبت بهتکمیل تقاضای وام به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.$0$0 $0$0لینک فرم$0$0$0$0$0$0http://iaubushehr.ac.ir/documents/10182/49981/%D9%81%D8%B1%D9%85+%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF.pdf/f688fa22-0a12-4883-990d-2117eb5bbf83$0$0$0$0$0$0$0 $0$0$0$0 $0$0 $0
بوشهر - تنگستان-اهرم-خیابان پاسداران-جنب مجتمع مسکونی مهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان

تلفن : 4 - 07735229001

تماس با ما

کد پستی :7551733665

آلبوم تصاویر

نمابر :35229009

دفترچه تلفن

کلیه حققوق این پایگاه اطلاع رسانی برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنگستان محفوظ است
© All Rights reserved | powered by fses co